Händedesinfektionsmittel 5l inkl. Sicherheitsdatenblatt

Zusammensetzung:

80% (v/v) Ethanol, 1,45% (v/v) Glycerin, 0,125% (v/v) Wasserstoffperoxid, Wasser

Entspricht 11,40 € inkl. MwSt./Liter

Händedesinfektionsmittel 5 l

€ 57,00Preis